VSBfonds ondersteund Speeltuin De Donk

Voor de realisatie van speeltuin de Donk, heeft het VSB fonds een subsidie toegezegd.

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Met de subsidie van het VSBfonds kunnen wij onze begroting sluitend maken. Hierdoor kan de speeltuin ingericht worden overeenkomstig met de wensen van de buurt.

vsbfonds-pay-off-web