Opening Speeltuin De Donk

Opening wethouder 2

Onder toeziend oog van de Boekelse jeugd werd speeltuin De Donk  zaterdag 18 oktober officieel geopend. Het is het grootste speelterrein van de gemeente met onder andere een kabelbaan en kunstgrasveld. “Het is heel belangrijk dat kinderen naar buiten gaan”, vertelt Gérard van Berlo, voorzitter van Stichting De Speeltrein.

Even voor de officiële opening is de mega speeltuin al volop in gebruik. De toegestroomde kinderen wachten de formaliteiten niet af en leven zich uit. Ondertussen richt voorzitter Van Berlo zich met zijn openingswoord op het volwassen publiek. Speeltuin De Donk is de kroon op het werk van De Speeltrein. De stichting sprak in 2011 met de gemeente contractueel af om de speeltuinen in Boekel in goede staat te brengen en drie nieuwe speeltuinen in de gemeente te realiseren. Het gloednieuwe speelterrein in de nieuwbouwwijk is de derde in de reeks.

Burgemeester Bos en wethouder Willems verrichten de openingshandeling door aan het eind van de kabelbaan een ballon met confetti door te prikken. Terwijl de kinderen de speeltoestellen testen, toont Willems zich tevreden met het nieuwe speelterrein. “Dit is een voorbeeld van wat De Speeltrein samen met de gemeente voor elkaar kan krijgen”, aldus de wethouder. Gemeenten hebben steeds minder capaciteit om bijvoorbeeld voor het onderhoud van speeltuinen te zorgen. Willems is daarom blij met Stichting De Speeltrein: “Dat is fantastisch voor de gemeente Boekel.”

De wethouder kan zich vinden in de manier waarop de nieuwe speeltuin tot stand is gekomen: “Het is een mooi resultaat van burgers die een bijdrage leveren. Er is intensief samengewerkt en uiteindelijk komt er een plan op tafel waar ik als wethouder geen ‘nee’ tegen kan zeggen.” Het voorbeeld past in de participatiesamenleving die zijn intrede doet in Nederland. “Het gaat om draagvlak creëren. Niet alleen met een vraag bij de gemeente aankloppen, maar ook nadenken over een oplossing. Zo zouden we het in de toekomst graag zien”, vertelt Willems.

Voor het realiseren van de speeltuin doorliep De Speeltrein een heel proces. “Allereerst wordt er een ontwerp gemaakt, waarna we de leveranciers van toestellen benaderen. Natuurlijk gaan we ook met de buurt in gesprek om te overleggen over de plannen”, legt Van Berlo uit. Het geopende terrein is er echter niet alleen voor kinderen. “De gemeente wilde het stuk grond in eerste instantie opdelen in een speeltuin en een park. Wij stelden voor om een combinatie van beide te maken. Het is een natuurlijke speeltuin waar ook heerlijk gewandeld kan worden”, vertelt de voorzitter.

Naast de nodige lichaamsbeweging kan een speeltuin ook een bijdrage leveren aan de sociale ontwikkeling van kinderen, volgens Van Berlo. “Het sociale aspect is heel belangrijk. Leren met elkaar te spelen en om te gaan”, legt hij uit. De voorzitter ziet dat het een trend is dat gemeenten minder aandacht besteden aan speeltuinen. Hij is daarom blij dat hij in Boekel op veel maatschappelijk draagvlak kan rekenen: “De betrokkenheid is groot, dat komt ook omdat het in het belang van kinderen is.”

Bron: Bas van Hoven, Gemerts Nieuwsblad.