Nieuws

Inmiddels zijn de vrijwilligers begonnen met het uitgraven van de straatstenen voor de aanleg van de nieuwe speeltuin!

IMG_2655

Vereniging van het jaar

Op zaterdag 14 november vierden carnavalsvereniging de knollekes Das Bierfeste in Nia Domo. Daarbij ook de bekendmaking van de vereniging van het jaar en voor 2015 is dit onze vereniging geworden! Daarmee een waardering voor al onze vrijwilligers die elke weekweer klaar staan voor het inrichten en onderhouden van onze...

lees meer

Toneelclub Dorpsgenot

Toneelclub Dorpsgenot

  Toneelvereniging Dorpsgenot is gestopt met haar activiteiten. Na 35 jaar gaat het doek sluiten. De financiële middelen die de vereniging bezat, zijn verdeeld over een aantal goede doelen binnen Boekel. Onze stichting had de eer om een bedrag van € 300,= in ontvangst te mogen nemen! Onze dank an Dorpsgenot en aan Jos Biemans voor de overhandiging aan onze Penningmeester...

lees meer

Speeltuin Burgemeester Ottowstraat

Speeltuin Burgemeester Ottowstraat

We zijn druk in de weer met de inrichting van wat eerst een grasveld was aan de Burgemeester. Ottowstraat. In eerste instantie is dit terreintje nooit bedoelt als speeltuin, maar vanuit de buurt is gekeken naar de mogelijkheden om hier alle kleinkinderen van de omwonenden en de kinderen uit de Burg. Schafarat straat lekker te kunnen laten spelen.  In de planning staat een schommel, een wipkip, een wip en een picknick tafel zodat er ook gezellig gezeten kan worden. Nog even geduld...

lees meer

Rabo Club Kas

Rabo Club Kas

Ook voor dit jaar is onze stichting genomineerd voor deelname aan de Rabo Club Aktie! Daar zijn we trots op. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de lokale...

lees meer

Ontwikkeling De Eiken

Ontwikkeling De Eiken

Buurtschap De Eiken heeft via de gemeente een verzoek ingediend om het bestaande pleintje verder in te mogen richten als speeltuin. Onze stichting is gevraagd om dit project verder mogelijk te maken.  Voor het verder verzorgen van de financiële middelen, hebben we o.a. stichting Jantje Beton bereid gevonden voor het mee financieren! Onze dank gaat uit naar Jantje Beton. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de beschikbare middelen, kunnen we de Eiken verder inrichten met een mooie speeltuin!  ...

lees meer

Nieuwe Funbox voor Venhorst

We hebben goed nieuws voor Venhorst! We gaan de skatebaan uitbreiden met een “Funbox”! Hij lijkt op de Funbox die achter Nia Domo staat! Deze nieuwe funbox en de 2 bestaande toestellen worden aan de grond bevestigd vanwege de veiligheid. Dan kunnen de toestellen nog steeds worden verwijderd, voor bijv. de ijsbaan! De uitvoering zal plaatsvinden tussen 20 september en 3 oktober. Alvast veel plezier!

lees meer

Opening speeltuin Laagveld

Opening speeltuin Laagveld

Vandaag is het dan zover! Na vele uren vrijwilligers werk door bewoners van Laagveld- Grootveld, kunnen vanaf vandaag de kinderen tot 8 jaar heerlijk spelen in de nieuwe speeltuin.  Wij feliciteren de buurten met deze mooie...

lees meer

Nieuwe speeltuin Laagveld

Nieuwe speeltuin Laagveld

De huidige speeltuin aan het Laagveld voldoet niet meer aan de eisen! De buurt heeft vele jonge kinderen en die kunnen nu niet terecht in deze speeltuin. Daarvoor heeft de buurt contact met ons gezocht en inmiddels zijn de eerste plannen besproken. Dank alvast voor de inzet van het Laagveld! Binnenkort volt meer...

lees meer

Rabobank Clubactie

Afgelopen donderdag 29 januari vond de uitreiking plaats van de Rabobank clubactie, waarover we u al eerder informeerden! Maarten van Asseldonk en Rob Kanters, leden van het bestuur van onze stichting, hebben deze leuke avond bijgewoond. Er waren vele clubs, verenigingen en stichtingen aanwezig uit de hele regio Uden/Veghel. Tot onze verrassing mochten we het podium op omdat we een tweede plek hebben behaald. Een fantastisch resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn! Het aantal stemmen was 670 (á € 3.44 maakt 2304.80). Ook de Harmonie (352), Habo (296), Hobbyclub (367), Joepie (333) en de Voskuilenheuvel (284) hebben veel stemmen gekregen. Hieruit blijkt ook weer dat onze activiteiten goed gedragen en gewaardeerd worden door de Boekelse- Venhortse bevolking! Een pluim voor onze vrijwilligers en een dank voor uw stem!!  ...

lees meer

Opening Speeltuin De Donk

Opening Speeltuin De Donk

Onder toeziend oog van de Boekelse jeugd werd speeltuin De Donk  zaterdag 18 oktober officieel geopend. Het is het grootste speelterrein van de gemeente met onder andere een kabelbaan en kunstgrasveld. “Het is heel belangrijk dat kinderen naar buiten gaan”, vertelt Gérard van Berlo, voorzitter van Stichting De Speeltrein. Even voor de officiële opening is de mega speeltuin al volop in gebruik. De toegestroomde kinderen wachten de formaliteiten niet af en leven zich uit. Ondertussen richt voorzitter Van Berlo zich met zijn openingswoord op het volwassen publiek. Speeltuin De Donk is de kroon op het werk van De Speeltrein. De stichting sprak in 2011 met de gemeente contractueel af om de speeltuinen in Boekel in goede staat te brengen en drie nieuwe speeltuinen in de gemeente te realiseren. Het gloednieuwe speelterrein in de nieuwbouwwijk is de derde in de reeks. Burgemeester Bos en wethouder Willems verrichten de openingshandeling door aan het eind van de kabelbaan een ballon met confetti door te prikken. Terwijl de kinderen de speeltoestellen testen, toont Willems zich tevreden met het nieuwe speelterrein. “Dit is een voorbeeld van wat De Speeltrein samen met de gemeente voor elkaar kan krijgen”, aldus de wethouder. Gemeenten hebben steeds minder capaciteit om bijvoorbeeld voor het onderhoud van speeltuinen te zorgen. Willems is daarom blij met Stichting De Speeltrein: “Dat is fantastisch voor de gemeente Boekel.” De wethouder kan zich vinden in de manier waarop de nieuwe speeltuin tot stand is gekomen: “Het is een mooi resultaat van burgers die een bijdrage leveren. Er is intensief samengewerkt en uiteindelijk komt er een plan op tafel waar ik als wethouder geen ‘nee’ tegen kan zeggen.” Het voorbeeld past in de participatiesamenleving die zijn intrede doet in Nederland. “Het gaat om draagvlak creëren. Niet alleen met een vraag bij de gemeente aankloppen, maar ook nadenken over een oplossing. Zo zouden we het in de toekomst graag zien”, vertelt Willems. Voor het realiseren van de speeltuin doorliep De Speeltrein een heel proces. “Allereerst wordt er een ontwerp gemaakt, waarna we de leveranciers van toestellen benaderen. Natuurlijk gaan we ook met de buurt in gesprek om te overleggen over de plannen”, legt Van Berlo uit. Het geopende terrein is er echter niet alleen voor kinderen. “De gemeente wilde het stuk grond in eerste instantie opdelen in een speeltuin en een park. Wij stelden voor om een combinatie van beide te maken. Het is een natuurlijke speeltuin waar ook heerlijk gewandeld kan worden”, vertelt de voorzitter. Naast de nodige lichaamsbeweging kan een speeltuin ook een bijdrage leveren aan de sociale ontwikkeling van kinderen, volgens Van Berlo. “Het sociale aspect is heel belangrijk. Leren met elkaar te spelen en om te gaan”, legt hij uit. De voorzitter ziet dat het een trend is dat gemeenten minder aandacht besteden aan speeltuinen. Hij is daarom blij dat hij in Boekel op veel maatschappelijk draagvlak kan rekenen: “De betrokkenheid is groot, dat komt ook omdat het in het belang van kinderen is.” Bron: Bas van Hoven, Gemerts...

lees meer