Informatie

Stichting de Speeltrein

RSIN/Fiscaalnummer 8227.46.487

Kamer van Koophandel: 50396242

Hier vind je de officiële stukken van onze stichting:

Activiteitenverslag:

Activiteitenverslag 2020

Beleidsplan:

Beleidsplan

Jaarrekeningen:

jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Beloningsbeleid:

Beloningsbeleid