De Hofzangers over de stichting

De Hofzangers hebben op de pronkzitting 2011 een leuk lied gezongen over onze stichting.