Informatie

Stichting de Speeltrein

RSIN/Fiscaalnummer 8227.46.487

Kamer van Koophandel: 50396242

 

Hier vind je de officiële stukken van onze stichting:

Jaarverslag 2012

jaarrek2014

Informatie avond 29-01-2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018